Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více informací
Souhlasím

Základní škola » Projekty

Z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu byl škole poskytnut příspěvek na vytvoření společensky účelného místa asistenta pedagoga a pracovní příležitosti pro uklízeče a pomocníka ve vzdělávacím zařízení v rámci veřejně prospěšných prací.

Naše snaha o vytváření bezpečného prostředí pro žáky školy byla podpořena MŠMT ČR v projektu "Zabezpečení ochrany lukovské školy" částkou  29 000 Kč.

Od Státního fond životního prostředí jsme získali podporu na projekt "Vybavení učeben lukovské školy pro EVVO" ve výši 60 315 Kč.

V partnerství s dalšími školami se účastníme projektu s podporou EU a MŠMT "ICT jako nástroj inovace". V rámci projektu bylo pořízeno 7 dotykových notebooků Dell Inspiron a pedagogičtí pracovníci absolvovali 63 školení z oblasti metodiky a práce s ICT. Naše finanční spoluúčast na projektu činila 324 996 Kč.

Ve spolupráci s Fondem národního vzdělávání absolvovali v naší škole svoje "Stáže ve firmách" 4 stážisti.

Americká obchodní společnost podpořila náš projekt "One world, many traditions", na podporu zájmu o jazykové vzdělávání částkou 30 000 Kč.

Ministerstvo životního prostředí ČR poskytlo dotaci na budování "Malého arboreta lukovské školy" ve výši 70 000 Kč.

V rámci projektu EVVO "Lukov-brána Hostýnských vrchů", podporovaného Zlínským krajem, vznikly v okolí Lukova naučné stezky s pracovními listy pro žáky základních škol. Projekt byl podpořen částkou 99 000 Kč.

Realizovali projekt "Zlepšení podmínek pro vzdělávání v lukovské škole" podpořený EU OP VK a státním rozpočetem ČR ve výši 612 879 Kč.

Od školního roku 2010/2011 se žáci vedle klasického písma učí i tvary písma "Comenia Script".

Ve spolupráci s NIDV jsme byli pilotní školou projektu "Etická výchova".
Od školního roku 2011/12 provozujeme s počáteční podporou Nadace DKS "Otevřený klub mládeže". Projekt byl podpořen částkou  10 000 Kč.

 

Do 31.12.2019 budeme realizovat projekt  "Rozvoj infrastruktury ZŠ Lukov" CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0003462 v celkové hodnotě 4 074 744 Kč s 90% podporou MPMR ČR a IROP EU.Cílem projektu je modernizace a pořízení vybavení do 3 odborných a 1 kmenové učebny za účelem zvýšení kvality vzdělávání (a vzdělanosti) ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích: komunikace v cizích jazycích, digitální technologie, přírodní vědy a technické a řemeslné obory, vybudovaná kmenová učebna řeší problematiku nárůstu počtu žáků, snížení kapacit tříd, aj.Součástí projektu je také budování prvků bezbariérovosti školy a dále zajištění konektivity školy v souladu minimálními předepsanými standardy. Před školou budou provedeny drobné úpravy prostranství.

 

V únoru 2017 jsme zahájili realizaci projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0004845 "Podpora společného vzdělávání v lukovské škole", který bude podpořen z prostředků ESF a MŠMT ČR částkou 388 438 Kč. Cílem projektu je podpora společného vzdělávání a extrakurikulárních aktivit v naší základní škole.

 

Od školního roku 2016/2017 je škola zapojena do pokusného ověřování programu "Hodina pohybu navíc", které vyhlásilo MŠMT ČR a NÚV. Smyslem programu je poskytnout žákům 1.-3.třídy navíc hodinu tělovýchovných a sportovních aktivit týdně v rámci vzdělávacího programu školní družiny.

 

Projekt "Lukovské příměstské prázdninové tábory" CZ.03.1.51/0.0/15_013/0000077 poskytuje podporu rodičům dětí 1.stupně ZŠ v období vánočních, jarních a hlavních prázdnin od 18.7.2016 do 18.7.2018. Celkově bude podpořen částkou 545 775 Kč.

 

Jazykové vzdělávání žáků i učitelů školy formou blended learning bylo v roce 2015 podpořeno projektem "Výuka angličtiny v ZŠ Lukov" CZ.1.07/1.1.00/57.0667 částkou 82 580 Kč.

 

Od školního roku 2012/13 je naše škola zapojena do mezinárodního programu GLOBE na podporu zájmu žáků o přírodní vědy a životní prostředí.

 

Od školního 2015/2016 se škola svými environmentálními aktivitami zařadila do programu Ekoškola.

 

Z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu byl  škole na školní rok 2015/2016  poskytnut příspěvek na vytvoření společensky účelného místa asistenta pedagoga a pracovní příležitosti pro uklízeče a pomocníka ve vzdělávacím zařízení v rámci veřejně prospěšných prací. Na školní rok 2016/2017 je opět poskytován příspěvek v období 15.9.2016 až 28.2.2017 na vytvoření společensky účelného místa.

 

Naše snaha o vytváření bezpečného prostředí pro žáky školy byla v roce 2015 podpořena MŠMT ČR v projektu "Zabezpečení ochrany lukovské školy" částkou  29 000 Kč.

 

Od Státního fond životního prostředí jsme v roce 2015 získali podporu na projekt "Vybavení učeben lukovské školy pro EVVO" ve výši 60 315 Kč.

 

V partnerství s dalšími školami jsme se v roce 2014/2015 zúčastnili projektu s podporou EU a MŠMT ČR  "ICT jako nástroj inovace". V rámci projektu bylo pořízeno 7 dotykových notebooků Dell Inspiron a pedagogičtí pracovníci absolvovali 63 školení z oblasti metodiky a práce s ICT. Naše finanční spoluúčast na projektu činila 324 996 Kč.

 

Ve spolupráci s Fondem národního vzdělávání absolvovali ve školním roce 2013/2014 a 2014/2015 na naší škole svoje "Stáže ve firmách" čtyři stážisti.

 

Americká obchodní společnost podpořila v roce 2013 náš projekt "One world, many traditions", na podporu zájmu o jazykové vzdělávání částkou 30 000 Kč.

 

Ministerstvo životního prostředí ČR poskytlo v roce 2013/2014 dotaci na vybudování "Malého arboreta lukovské školy" ve výši 70 000 Kč.

 

Od školního roku 2010/2011, kdy naše škola pilotovala projekt "Comenia Script", se žáci vedle klasického vázaného písma učí i tvary psacího písma nevázaného.

 

Ve spolupráci s NIDV jsme byli v roce 2013/2014 pilotní školou projektu "Učebnice etické výchovy".

 

Od školního roku 2011/12 provozujeme s počáteční podporou Nadace DKS "Otevřený klub mládeže". Projekt byl podpořen částkou  10 000 Kč.

 

Ve školních letech 2010/2011 a 2011/2012 jsme realizovali projekt "Zlepšení podmínek pro vzdělávání v lukovské škole" podpořený EU OP VK a státním rozpočetem ČR ve výši 612 879 Kč.

 

V rámci projektu EVVO "Lukov-brána Hostýnských vrchů", podporovaného Zlínským krajem, vznikly v roce 2008/2009 v okolí Lukova naučné stezky s pracovními listy pro žáky základních škol. Projekt byl podpořen částkou 99 000 Kč.

 

 

Mezinárodní program GLOBE

Mezinárodní program GLOBE

Projekt Ekoškola

Projekt Ekoškola

Kontakt

Základní škola Lukov
Pod Kaštany 32, 76317 Lukov
skola(a)zslukov.com

Telefonní spojení:
základní škola - 608 073 535
družina - 724 304 996
mateřská škola - 577 113 617
jídelna - 577 113 616

Sdílej na: Facebook

Tisknout | Nahoru ∆